οι αναμεταδοτημένοι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί θερινοί αγώνες στο Τόκιο το 2021 θα είναι μικρότεροι σε κλίμακα καθώς και μεγαλοπρέπεια σε σύγκριση με προηγούμενες εκδόσεις, δήλωσε

Read More